Zatímco nám v rádiích zpíval Janek Ledecký o tom, co ryba rybě vyprávěla či Vašek Neckář jel domů po trati přes kopce, naši zákonodárci dokončovali rozsáhlou novelu daňových zákonů, novelu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí či zákon o realitním zprostředkování. Pojďme si proto shrnout pár změn, které se dotknou prodeje nemovitostí.

1) Osvobození od daně z nabytí nemovité věci

Pakliže se chystáte pořídit novostavbu bytu v rodinném domě, zbystřete. Od 1. listopadu 2019 nabyla účinnosti novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Od daně z nabytí nemovitých věcí bylo doposud ze zákona osvobozeno vždy první úplatné nabytí vlastnického práva, a to k:

 • pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
 • k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,
 • k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru.

Nyní bude možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě.

Toto osvobození lze aplikovat na případy, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci došlo od 1. listopadu 2019.

Cílem tohoto rozšíření je tak sjednocení podmínek pro osvobození jednotek v bytových a rodinných domech. Jinými slovy, nebude rozdíl mezi tím, jestli se vaše jednotka nachází v bytovém, nebo rodinném domě.

2) Poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí stouplo na dvojnásobek

Kdykoliv chcete provést jakoukoliv změnu v katastru nemovitostí, musíte tak učinit na základě vkladu, respektive návrhu na vklad. Pakliže chcete někomu nemovitost darovat či prodat, vložit zástavní právo bance anebo vložit věcné břemeno dožití svých rodičů, musíte za toto uhradit poplatek katastrálnímu úřadu. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se však oproti letitým zvyklostem od 1.1.2020 zdvojnásobil na 2.000 korun. Rozhodla tak sněmovna, která v prosinci minulého roku přehlasovala Senát.

Jinými slovy, v případech, kdy kupujete nemovitost na hypotéku, zaplatíte vklad zástavních i kupních smluv, avšak musíte je podat zvlášť, tudíž 2 x 2.000,- Kč.

3) Pro stavbu rodinných domů platí přísnější ekologické normy

Chystáte se koupit stavební pozemek a postavit svůj vysněný rodinný dům? Plánujete kompletní renovaci stávajícího domu? Od 1. ledna se mění pravidla energetické náročnosti nových rodinných domů, což může pořádně provětrat vaši peněženku.

Rodinné domy mají mít podle nové evropské směrnice o pětinu nižší energetickou spotřebu než současné domy. Evropská směrnice se bude týkat všech novostaveb, jejichž stavba bude započata od začátku ledna 2020.

Zavádí se nově požadavek na stopu tepla, tzn., sleduje se, kolik tepla z domu uchází. Dotkne se zateplení budov, izolace podlah, střechy či oken. Dále se zpřísňuje požadavek na neobnovitelnou primární energii, tzn., jaké minimální množství potřebuje dům pro svůj běžný provoz. Tento parametr se zpřísňuje o 15%.

Nový dům se nyní neobejde bez využívání obnovitelných zdrojů energie a bude přibývat domů, které využívají vlastní zdroje elektřiny. Úsporu energie mohou přinést třeba solární panely využívané na ohřev teplé vody nebo vlastní tepelné čerpadlo jako zdroj tepla.

Všechny nově po roce 2020 postavené rodinné domy musí splňovat kritéria domů pasivních či domů takzvaně energeticky nulových. Náklady na takový dům budou podle odhadů o 10 až 15% vyšší než u domů stavěných podle dosavadních pravidel. Dražší pořizovací náklady energeticky úsporné nemovitosti se na druhou stranu promítnou do nižších provozních nákladů vašeho obydlí.

Určitě stojí za to se zajímat o různé formy dotací. Z těchto mohou být financovány solární panely na střechu rodinného domu, zateplení, výměna těsnění, tepelná čerpadla nebo způsoby vytápění. Tohle například řeší Kotlíková dotace, což je příspěvek na nový kotel, který vám zajistí ekologičtější vytápění domácnosti. Stát vám přispěje i na úsporné metody, které by se daly označit za nekonvenční. Třeba na využití tepla z odpadních vod můžete dostat 5000 Kč a na výsadbu trávy na střeše domu vám přispěje 500 Kč/m2.

Nová pravidla se nevztahují na malé chaty a rekreační objekty, kostely a ani památkově chráněné budovy. Majitelé už postavených domů se novou směrnicí budou muset řídit pouze v případě kompletní renovace nebo přestavby domu.

4) Jak změní Zákon o realitním zprostředkování realitní trh

V průběhu prosince minulého roku došlo k finálnímu schválení nového Zákona o realitním zprostředkování Poslaneckou sněmovnou a Senátem, 8.1.2020 proběhl finální podpis Prezidentem republiky. Předpokládá se tedy, že by měl být vyhlášen kolem poloviny ledna ve Sbírce zákonů a platný od 1. 2. 2020. Jeho smyslem je změnit působení na realitním trhu, vnést na trh jasná pravidla a ochránit zájmy spotřebitele. Jakých konkrétních novinek se dočkáme?

První zásadní změnou je, že se podnikání na realitním trhu již nebude živností volnou, ale vázanou. Pro získání oprávnění bude nutná prokázání odborné způsobilosti, a to praxí v oboru, vzděláním či certifikací, což je samozřejmě správný krok. Realitní zprostředkovatel bude muset být bezúhonnýkvalifikovaný a pojištěný pro případ odpovědnosti za škody způsobené svojí činností.

Jednu z nejzásadnějších změn považuji povinnou úschovu kupní ceny. Realitní makléř nesmí dle nového Zákona o realitním zprostředkování nabízet jinou úschovu než u banky, notáře, advokáta nebo exekutora. Realitní kancelář bude mít i nadále možnost prostředky od klienta uschovat. Zákon však jasně staví postavení úschov u realitních kanceláří na úroveň úschov u advokátů a notářů, což s sebou přinese vysokou administrativu a zprostředkovatel bude muset nahlásit na živnostenský úřad skutečnost, že bude přijímat peníze do úschovy a vše bude také podléhat případným kontrolám.

Zákon o realitním zprostředkování nově udává, že realitní kancelář musí s klientem, který bude mít zájem o prodej či pronájem nemovitosti, vždy uzavřít písemnou zprostředkovatelskou smlouvu. Zákon rovněž jasně definuje náležitosti takové smluvní dohody. Tato regulace má vyjasnit vztahy mezi stranami a především má zabránit inzerování nemovitostí, jejichž majitelé nemají zájem o obchod uskutečněný prostřednictvím realitní kanceláře.

Co říct závěrem? Zákon o realitním zprostředkování přináší na realitní trh mnoho změn. Většina z nich je pozitivních a cílí na vyšší ochranu spotřebitele a klientů realitních kanceláří. Stanovuje konkrétnější pravidla pro ty, kteří chtějí činnost zprostředkovatelů vykonávat. Drtivou většinu těchto pravidel již dlouhodobě dodržujeme, proto hlavní pozitivum spatřuji ve sjednocení a zákonném zakotvení těchto pravidel pro všechny realitní subjekty.

5) Další legislativní změny

Vzhledem k množství změn účinných od nového roku, které se realit a jejich financování dotýkají spíše okrajově, pro úplnost uvedu pouze výčtem:

 • Minimální mzda stoupla o 1.250,- Kč na 14.600,- Kč
 • Zdražení poštovních služeb
 • Zavedení e-Neschopenek
 • Zvýšení rodičovského příspěvku o 80.000,- Kč
 • Valorizace důchodů
 • Zvýšení spotřební daně na cigarety, alkohol a sázky
 • Vyšší zálohy na pojistném pro OSVČ
 • Povinné čipování psů  
 • Snížení DPH u tepla a chladu
 • Změna sazeb u zahraničního stravného
 • Pravděpodobně od 1.5.2020 poslední vlna EET

 

Ing. Jaroslav Šilhavík

jednatel