Více než tři miliony lidí, kteří mají sjednáno kapitálové či investiční životní pojištění a využívají daňové úlevy ke snížení svých daňových základů, čeká od 1.1.2015 výrazné omezení.

V důsledku novely zákona o daních z příjmu budou muset všichni klienti pojišťoven upravit stávající smlouvy a akceptovat nová pravidla pro možnost daňových úlev, jinak o toto zvýhodnění přijdou. Tyto úpravy však budou mít velmi nepříjemný dopad, nebude již možné z pojistné smlouvy provádět jakýkoliv mimořádný výběr v průběhu trvání pojistné smlouvy, jinak bude nutné zpětně dodanit veškeré uplatněné zvýhodnění, a to za období až 10 let zpětně.

 

PROČ K TÉTO ZMĚNĚ DOCHÁZÍ? PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTAVATELE…

Hlavním důvodem bylo časté využívání soukromého životního pojištění k příspěvku zaměstnavatele, který zaměstnanci jakožto součást mzdy odvedl na životní pojištění a díky tomu se vyhnul odvodům na sociální a zdravotní pojištění a daň. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by však zaměstnavatel přispíval do pojištění standardním vkladem formou běžného pojistného. Pojišťovny však umožňují příspěvek do mimořádného pojistného, ze kterého je nastaven pravidelný měsíční výběr zpět na běžný účet zaměstnance, což se státu pochopitelně nelíbí a vnímá to jako obcházení daňové povinnosti a nutných odvodů.

 

K JAKÝM ZMĚNÁM DOJDE:

Od 1.1.2015 budou muset všechny smlouvy životního pojištění pro možnost daňových úlev splňovat kromě doposud platných podmínek také podmínku novou, že nebude umožněn jakýkoliv průběžný výběr z běžného i mimořádného pojistného. Naspořené prostředky si klient bude moci vybrat až po dosažení 60 let věku, jinak se vystavuje povinnosti dodanění. Tato povinnost bude platit nejenom u pojištění, na které přispívá zaměstnavatel zaměstnanci, ale také u všech soukromých životních a investičních pojistek, které klienti často využívají k tvorbě vlastních rezerv. U stávajících pojistek bude každý klient pojišťovnou dotázán, zda hodlá nadále využívat daňových úlev formou dodatku k pojistné smlouvě.

 

MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ JE NĚKOLIK…

Obecně lze říci, že není vhodné pojistnou smlouvu předčasně ukončit a naspořené prostředky vybrat. Takové řešení s sebou přináší značnou ztrátu, jelikož pojišťovna nevyplatí klientovi celou kapitálovou hodnotu, nýbrž vyplatí tzv. „odkupné“. Jinými slovy klienta penalizuje za nedodržení smluvního vztahu. Také nutno zmínit povinnost zpětného dodanění.

 

Možná řešení jsou následující:

1)    Akceptace nových pravidel

Za předpokladu, že klientovi nezbývá do konce pojištění výrazně dlouhá doba, anebo pokud klientovi naopak vyhovuje, že své prostředky nebude moci v průběhu pojistné doby vybírat, lze akceptovat tuto novou podmínku formou dodatku ke stávající pojistné smlouvě.

2)    Přepracování stávající pojistné smlouvy na novou

Klient provede mimořádný výběr v libovolné výši a následně si vybere z aktuální nabídky své pojišťovny nový produkt životního či rizikového pojištění, na který si nechá převést zbylé finanční prostředky. V důsledku tohoto kroku se vyhne penalizaci formou odkupného. V některých případech přepracování pojistných smluv však pojišťovny kladou další podmínky, jako například navýšení pojistného, proto je tato volba značně individuální.

3)    Ponížení pojistného

Klient rovněž provede mimořádný výběr a požádá poštovnu o změnu ve své pojistné smlouvě a sníží platbu pojistného na minimální možnou výši. Ta je rovněž u každé pojišťovny různá.

4)    Rizikové pojištění

Jako vhodné řešení považuji také úpravu stávající pojistné smlouvy (nebo sjednání nové pojistné smlouvy po provedení mimořádného výběru) pouze ke krytí pojistných rizik a spořící složku nahradit jiným alternativním produktem bez akceptace daňového zvýhodnění a s možností libovolných mimořádných výběrů.

 

ALTERNATIVNÍ FORMY SPOŘENÍ

Každý klient měl při zakládání své pojistné smlouvy různá očekávání či záměr. Pro někoho se mohlo jednat o cílené odkládání volných zdrojů např. za účelem zakoupení nového automobilu, vybavení domácnosti či umoření hypotéky při změně fixace úrokové sazby. V jiných případech šlo třeba pouze o tvorbu rezerv pro nenadálé životní situace. Pokud ale byla důležitým aspektem pro sjednání pojistné smlouvy možnost libovolného výběru, obzvláště pro klienty s investičním životním pojištěním, nabízí se možnost pravidelného vkladu přímo do investičních fondů, mnohdy přímo do totožných aktiv a prostřednictvím totožné investiční společnosti, kterou využívala stávající pojišťovna ke zhodnocení investovaných prostředků klienta.

Výhody:

–  Výrazně nižší a naprosto transparentní poplatková zátěž a tím i vyšší naspořená částka při totožném zhodnocení

–  Možnost libovolných mimořádných výběrů

–  Pravidelný vklad není podmínkou (spoření lze na libovolnou dobu snížit či přerušit)

–  Možnost nedanění výnosů při výběru po 3 letech a později

–  V některých případech možnost aktivní správy portfolia či uzamykání výnosů

 

NENÍ MOC ČASU NA ZMĚNY…

Přiznám se, že ani mě se tento způsob úpravy příliš nelíbí. Vše by přece šlo řešit tam, kde ten problém vznikl, čili u příspěvků zaměstnavatele. Slovy jednoho z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své doby, Járy Cimrmana: „Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je to jediné, co s tím můžeme dělat“. Na druhou stranu, všechno špatné nemusí být až tak zlé, jak se na první pohled zdá. Proto dříve, než nás pohltí předvánoční shon, zanalyzujme své stávající finanční produkty, zamysleme se nad plány do budoucna a zvažme důkladně možná řešení těchto legislativních dopadů. Nelze ukázat prstem na jednu univerzální a nejlepší variantu řešení. Důležité ovšem je neotálet a rozhodnout se pružně, aby se stihla veškerá administrativa zrealizovat ještě do konce roku.

 

Ing. Jaroslav Šilhavík

j.silhavik@rubiko.cz

 

Zdroje informací:

–  Interní portál OVB Allfinanz a.s.

–  Česká asociace pojišťoven